Okvirni program življenja v domu

zjutraj                                 Bujenje, jutranja opravila, zajtrk

dopoldne                           Dopoldanska učna ura

13.00 – 14.30                    Kosilo. DD Vič: od 11.00 do 17.00

popoldne                          Obvezna učna ura

po učni uri                        Organizirane dejavnosti, izhodi, obiski

19.00 – 19.30                    Večerja. DD Vič: od 18.30 do 20.30

po večerji                          Organizirane dejavnosti, individualna učna pomoč, prosti čas

20.30 – 22.00                    Priprava na nočni počitek

21.00                                  Vsi otroci in mladostniki v svojih skupinah

21.00                                  Začetek nočnega počitka za otroke do 4. razreda

21.30                                  Začetek nočnega počitka za otroke do 9. razreda

22.00                                  Začetek nočnega počitka za mladostnike

do 6.00                              Nočni počitek