Okvirni program življenja v domu

5.30 – 8.00                               Bujenje, jutranja opravila, zajtrk

9.00 – 10.30                             Dopoldanska učna ura: obvezna za dijake, ki imajo pouk popoldne, za ostale – možnost

13.00 – 14.30                           Kosilo. Za dijake v DD Vič je možnost kosila od 11.30 do 16.30

14.00 – 15.30                           Obvezna učna ura za dom na Vojkovi

16.00 – 19.00                           Organizirane dejavnosti, izhodi, obiski

19.00 – 19.30                           Večerja. DD Vič: od 18.30 do 20.30

19.30 – 20.30                           Organizirane dejavnosti, individualna učna pomoč, prosti čas

20.30 – 22.00                           Priprava na nočni počitek

21.00                                         Vsi otroci in mladostniki v svojih skupinah

21.00                                         Začetek nočnega počitka za otroke do 4. razreda

21.30                                         Začetek nočnega počitka za otroke do 9. razreda

22.00                                         Začetek nočnega počitka za mladostnike

do 6.00                                     Nočni počitek