Veliko časa in pozornosti posvetimo pripravam za delo v šoli, domačim nalogam in učenju. Poudarek namenjamo posamezniku in njegovim posebnostim: skupaj z otrokovimi starši gradimo in usmerjamo njegovo pot v svet odraslih na način, ki je najprimernejši za posameznega otroka in njegove sposobnosti.

Otrokom in mladostnikom nudimo različne interesne dejavnosti, ki jih vodijo vzgojitelji in so namenjene vsem ali le posamezni vzgojni skupini.

Pogosto obiščemo različne športne, kulturne in zabavne prireditve, ob praznikih okrasimo stanovanja, praznujemo rojstne dneve posameznikov, kuhamo večerje, pečemo sladice, organiziramo različne družabne igre in plese, piknike in izlete po bližnji okolici, ob koncu šolskega leta pa se skupaj odpeljemo še na celodnevni zaključni izlet.

Interesna dejavnost Izvajalec
Urejanje vrtnih gredic ter domača peka in kuhanje Dea Černe
Glina Valerija Janhar Černivec
Šah Boža Zagoričnik
Raziskujmo Ljubljano Teodora Golob
Socialno vključevanje z gledališkimi pristopi Veronika Gaber Korbar
Angleščina, slovenščina Katja Tavčar Lavrenčak
Športne aktivnosti v DD Vič Maks Marion
Organizirane družabne igre, filmski večeri in ustvarjalne delavnice v DD Vič vzgojitelji