Na začetku šolskega leta je staršem in mladostnikom, ki bivajo v domu, predstavljen etični kodeks – zavezujoč dokument za vse strokovne delavce, dijake in starše.

Preberete si ga lahko na sledeči povezavi: etični kodeks