• skrbimo za osebno higieno in urejenost,
 • skrbimo za urejenost bivalnih prostorov: spalnic, kuhinje, dnevnih prostorov in sanitarij,
 • v bivalnih prostorih smo vedno v copatih, ob izhodu pa se preobujemo,
 • kajenje, prinašanje, razširjanje in uživanje alkohola, drog in drugih psihogenih sredstev je v prostorih doma in na površinah Zavoda prepovedano,
 • v šolo odhajamo 10 minut pred pričetkom pouka,
 • v času pouka ne hodimo v dom,
 • v začetku šolskega leta izberemo eno od prostočasnih dejavnosti doma, ki jo redno obiskujemo celo šolsko leto,
 • prehranjujemo se v prostorih, ki so namenjeni temu: jedilnica in čajna kuhinja,
 • pri prihodu (odhodu) v dom (iz doma) se obvezno javimo svojemu ali dežurnemu vzgojitelju in se vpišemo v knjigo prihodov (odhodov),
 • večerni izhodi so dovoljeni do 21. ure; če želi mladostnik ostati zunaj po 21. uri, mora imeti dovoljenje vzgojitelja. Izhod po 23. uri je dovoljen samo v soglasju s starši in z njihovim pisnim dovoljenjem; če se vzgojitelj s soglasjem staršev ne strinja, izhod ni dovoljen,
 • dežurna skupina skrbi za pobiranje prtov v jedilnici po kosilu, za urejenost okolice doma in za čisto stopnišče v domu,
 • dežurni v skupini ima naslednje zadolžitve: prinašanje malice in ureditev čajne kuhinje pred obrokom in po njem, skrb za urejenost skupnih prostorov v stanovanju, zadolžitve, ki jih razdeli vzgojitelj,
 • ključe domskih prostorov imajo vzgojitelji,
 • ob prihodu dobimo ključ pisalne mize, za katerega tudi odgovarjamo in ga ob koncu šolskega leta vrnemo vzgojitelju,
 • ne uničujemo in ne poškodujemo opreme, škodo, ki nastane zaradi takega ravnanja, morajo povrniti povzročitelji oz. skupina,
 • dolžni smo upoštevati domski dnevni red in domski hišni red; v primeru kršitve domskega hišnega reda je otrok, mladostnica oziroma mladostnik lahko premeščen/a v drugo vzgojno skupino,
 • obiski med skupinami so dovoljeni v bivalnih prostorih (dnevna soba), prepovedani pa v spalnicah,
 • če kršimo domski dnevni ali hišni red, nam je izrečen vzgojni ukrep v skladu s Pravilnikom o bivanju v dijaških domovih.