Na roditeljskem sestanku na prvi šolski dan je bil staršem in mladostnikom, ki bivajo v domu, predstavljen prenovljen etični kodeks ter hišni red. Le ta je nastal prejšnje šolsko leto v skupnem dialogu z dijaki. Starši so se z njim strinjali in tako je postal zavezujoč za vse strokovne delavce, dijake in starše. Preberete si ga lahko na spodnji povezavi:

etični kodeks