V šolskem letu 2020/2021 je v domu 8 vzgojnih skupin.

VZGOJNE SKUPINE ZA OTROKE Z AVTISTIČNO MOTNJO

Število otrok z avtističnimi motnjami v domu se povečuje, v šolskem letu 2020/21 imamo že 20 otrok, zato smo oblikovali tri vzgojne skupine. V vsaki skupini sta 2 matična vzgojitelja. Zaradi nujne sočasnosti dveh vzgojiteljev v kriznih trenutkih, je v obeh skupinah prisoten še en vzgojitelj in v deležu tudi spremljevalka za otroke z AM. Vzgojni načrt temelji na strategijah dela z otroki z AM, ki vključuje tudi samostojno pripravljanje večerij, razvijanje spretnosti in skrb za samostojno življenje.

DIJAŠKI DOM VIČ

Zaradi povečanega števila otrok v domu  že peto leto gostujemo v dijaškem domu Vič. Dijaki bivajo v traktu kot samostojna skupina, imajo svoj ritem in način dela, pokritost skupine je 24 ur, dijaki spoštujejo domski red DD Vič, velik poudarek pa je na vključevanju in socializaciji med vrstniki. To leto so v DD Vič tri skupine in šest vzgojiteljev.

MLADINSKO STANOVANJE 

Mladinsko stanovanje je namenjeno dijakom, ki zaključujejo šolanje na srednji šoli ZGNL. To šolsko leto v njem biva pet mladostnikov. Namen stanovanja je spodbujanje samostojnosti za življenje v polnočutnem svetu, kar zajema samostojno kuhanje večerij, čiščenje in skrb za stanovanje. Stanovanje je nastalo v okviru projekta Socialna vključenost.