V šolskem letu 2023/2024 je v domu 11 vzgojnih skupin, kamor je vključenih 89 otrok in mladostnikov.

Pet vzgojnih skupin je na lokaciji našega zavoda na Vojkovi, šest skupin pa v dijaškem domu Vič, kjer gostujemo zaradi povečanega števila otrok in mladostnikov, ki so vključeni v naš dom.

V skupno treh vzgojnih skupinah bivajo otroci in mladostniki z govorno jezikovnimi motnjami oziroma tisti, ki so gluhi ali naglušni.

V intenzivni skupini bivajo otroci in mladostniki z avtističnimi ter čustveno vedenjskimi motnjami.

V sedmih vzgojnih skupinah bivajo otroci in mladostniki z avtističnimi motnjami, od tega so tri skupine na lokaciji zavoda, štiri skupine pa v Dijaškem domu Vič. Naši dijaki v DD Vič bivajo v ločenem traktu od dijakov, ki sicer bivajo tam, spoštujejo pa tako domski red DD Vič in našega. Slednji je v obliki etičnega kodeksa zapisan tudi na naši spletni strani in je prvi šolski dan predstavljen mladostnikom in njihovim staršem kot zavezujoč dokument. Na obeh lokacijah so skupine pokrite 24 ur.

Dva dijaka bivata v mladinskem stanovanju.