V šolskem letu 2019/2019 je v domu 8 vzgojnih skupin.

TRI VZGOJNE SKUPINE ZA OTROKE Z AVTISTIČNO MOTNJO

V avtistični vzgojni skupini je 7 otrok, s katerimi delata 2 matična vzgojitelja, vsak dan pa je po nekaj ur prisotna tudi spremljevalka za otroke z AM.  Vzgojni načrt temelji na strategijah dela z otroki z AM, ki vključuje tudi samostojno pripravljanje večerij, oblikovanje z glino in skrb za samostojno življenje. Ta način organizacije in oblike dela spremljamo  tudi skozi inovacijski projekt na Zavodu RS za šolstvo in šport.

DD VIČ

Zaradi povečanega števila otrok v domu  že četrto leto gostujemo v dijaškem domu Vič. Dijaki bivajo v traktu kot samostojna skupina, imajo svoj ritem in način dela, pokritost skupine je 24 ur, dijaki spoštujejo  domski red DD Vič, velik poudarek pa je na vključevanju in socializaciji med vrstniki. To leto so v DD Vič tri skupine in šest vzgojiteljev.

MLADINSKO STANOVANJE 

Mladinsko stanovanje je namenjeno dijakom, ki zaključujejo šolanje na srednji šoli ZGNL. To šolsko leto v njem bivajo štirje mladostniki. Namen stanovanja je spodbujanje samostojnosti za življenje v polnočutnem svetu, kar zajema samostojno kuhanje večerij, čiščenje in skrb za stanovanje. Stanovanje je nastalo v okviru projekta Socialna vključenost. Več na: http://ssvlo.zgnl.si/mladinsko-stanovanje/