Vzgojitelji v dijaškem domu Frana Grma

Ime in priimek Skupina Število otrok
1. vzgojna skupina

Dea Černe

Mojca Papler

7
2. vzgojna skupina

Maja Jevtić

Mateja Sajevic

7
3. vzgojna skupina

Nives Gliha Lazanski

Patricija Sirk

Valerija Janhar Černivec

6
4. vzgojna skupina

Boža Zagoričnik

Natalija Povhe

12
Intenzivna skupina

Klemen Lenček

Sara Lončarič

Sergeja Anžič

5
6. vzgojna skupina DD Vič

Špela Lebeničnik

Petra Cotman

11
7. vzgojna skupina DD Vič

Katja Tavčar Lavrenčak

Maks Marion

12
8. vzgojna skupina DD Vič

Urška Lučka Novak

Neža Marion

Petra Perne

6
9. vzgojna skupina DD Vič

Iza Poljšak

Mojca Simeonov

7
10. vzgojna skupina DD Vič

Teodora Golob

Edvard Sikošek

6
11. vzgojna skupina DD Vič

Ines Klavžar

Andreja Modrijančič

7


DRUGI STROKOVNI DELAVCI

Ime in priimek Delovno mesto
Nuša Radmilovič strokovna delavka za otroke z avtističnimi motnjami
Katarina Lovšin strokovna delavka za otroke z avtističnimi motnjami
Monika Božič svetovalna delavka
Andreja Lamut Gazvoda socialna pedagoginja, izvajalka dodatne strokovne pomoči
Bernarda Banko pedagoginja, svetovalna delavka
Katja Frangež inkluzivna pedagoginja, svetovalna delavka
Maruša Jarc Stergar socialna pedagoginja, svetovalna delavka
Maja Smrekar socialna delavka
Daniela Doplihar socialna pedagoginja

AKTIV

Aktiv Vodja aktiva
Aktiv vzgojiteljev, dom na Vojkovi Maja Jevtić
Aktiv vzgojiteljev, dom na Viču Katja Tavčar Lavrenčak