Ime in priimek Skupina Število otrok
1. vzgojna skupina

Dea Černe

Maks Marion

12
2. vzgojna skupina

Darij Bodlaj

Patricija Sirk

7
3. vzgojna skupina

Nives Gliha Lazanski

Mirzana Vršajević/Mateja Janet

7
4. vzgojna skupina

Teodora Golob

Katja Smodiš

11
5. vzgojna skupiina

Ines Klavžar

Edvard Sikošek

Boža Zagoričnik

6
6. vzgojna skupina DD Vič

Veronika Gaber Korbar

Neža Marion

10
7. vzgojna skupina DD Vič

Katja Tavčar Lavrenčak

Maks Marion

9
8. vzgojna skupina DD Vič

Rahela Popovič

Urška Lučka Novak

10

DRUGI STROKOVNI DELAVCI

Ime in priimek Delovno mesto
Barbara Lenart Bregar psihologinja
Maja Smrekar socialna delavka
Katarina Lovšin strokovna delavka za otroke z avtističnimi motnjami
Andreja Lamut Gazvoda socialna pedagoginja
Hana Košir psihologinja
Daniela Doplihar socialna pedagoginja

AKTIV

Aktiv Vodja aktiva
Aktiv vzgojiteljev v domu Boža Zagoričnik