Vzgojitelji v dijaškem domu Frana Grma

Ime in priimek Skupina Število otrok
1. vzgojna skupina

Dea Černe

Mojca Papler

6
2. vzgojna skupina

Maja Jevtić

Mateja Sajevic

6
3. vzgojna skupina

Nives Gliha Lazanski

Mirzana Vršajević

6
4. vzgojna skupina

Boža Zagoričnik

Natalija Povhe

10
5. vzgojna skupina

Valerija Janhar Černivec

Sara Lončarič

Sergeja Anžič

4
6. vzgojna skupina DD Vič

Veronika Gaber Korbar

Petra Cotman

10
7. vzgojna skupina DD Vič

Katja Tavčar Lavrenčak

Maks Marion

10
8. vzgojna skupina DD Vič

Urška Lučka Novak

Maruša Atanasov

6
9. vzgojna skupina DD Vič

Iza Poljšak

Mojca Simeonov

6
10. vzgojna skupina DD Vič

Teodora Golob

Edvard Sikošek

7
11. vzgojna skupina DD Vič

Ines Klavžar

Andreja Modrijančič

6


DRUGI STROKOVNI DELAVCI

Ime in priimek Delovno mesto
Veronika Bohinc dopoldansko delo v domu na Vojkovi
Nuša Radmilovič strokovna delavka za otroke z avtističnimi motnjami
Katarina Lovšin strokovna delavka za otroke z avtističnimi motnjami
Siniša Borovičanin svetovalni delavec za V. vzgojno skupino
Andreja Lamut Gazvoda socialna pedagoginja, izvajalka dodatne strokovne pomoči
Bernarda Banko pedagoginja, svetovalna delavka
Katja Frangež inkluzivna pedagoginja, svetovalna delavka
Maruša Jarc Stergar socialna pedagoginja, svetovalna delavka
Maja Smrekar socialna delavka
Daniela Doplihar socialna pedagoginja

AKTIV

Aktiv Vodja aktiva
Aktiv vzgojiteljev, dom na Vojkovi Maja Jevtić
Aktiv vzgojiteljev, dom na Viču Katja Tavčar Lavrenčak