+386(0)1 5800 500 info@zgnl.si

ARHIV PRISPEVKOV

Noč čarovnic

Pred jesenskimi počitnicami smo se pospešeno pripravljali na noč čarovnic: ustvarjali smo na to temo, da smo si dogodku ustrezno pripravili ambient, si poslikali obraze, ogledali strašen film … Več zajetih podrobnostih, vezanih na ta čas, pa v spodnjih fotografijah.

Escape room

Po prvem mesecu bivanja v domu smo že pobegnili. Šli smo naravnost v t.i. escape room, od koder smo tudi uspešno pobegnili nazaj na Vič. Vsak je prispeval svoj delček sivih celic k razrešitvi ugank, ki so nas pripeljale do končne rešitve, še posebno bistra in hitra pa so bila pri tem dekleta. Bravo vsem!

 

Svetovno prvenstvo v odbojki

V ponedeljek, 5. 9. 2022, smo si dijaki z vzgojiteljicama ogledali moško odbojkarsko tekmo svetovnega prvenstva v Stožicah. Igrali sta ekipi Ukrajine in Nizozemske. Pred začetkom tekme, smo v navijaški coni sodelovali v številnih nagradnih igrah in osvojili praktične nagrade. Preizkusili smo se v podajanju žoge, metanju žoge v koš in serviranju odbojkarske žoge skozi točno določene luknje. Za nagrado smo dobili samolepilne listke, stekleničko za vodo, posladkali pa smo se tudi z Monte čokoladicami. Imeli smo se lepo.

Domski piknik

V sredo, 15. 6. 2022, smo imeli na igrišču domski zaključni piknik. Vreme nam je bilo naklonjeno in tako smo uživali ob druženju drug z drugim. Nekateri so igrali nogomet, drugi šah, tretji so kartali, četrti pogovarjali in se smejali … In kot se za piknik spodobi, smo tudi pekli na žaru. Najedli smo se, si privoščili še sladoled za piko na i in se zadovoljni z iztekom dneva poslovili z željo, da se čimprej spet dobimo vsi skupaj in se imamo lepo.

.

Etični kodeks

junij 2022

~

Dom v ZGNL je del izobraževalne ustanove, ki ima gotovo zelo pomembno vzgojno nalogo: priprava otrok in mladostnikov na življenje. Otroci in mladostniki so vanj nameščeni na osnovi Odločbe Komisije za usmerjanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami: zato, ker se ne šolajo v kraju bivanja oziroma so strokovnjaki presodili, da je tako za otroka oziroma mladostnika bolje.

Dom mora otroku oziroma mladostniku zagotoviti urejene življenjske pogoje in vsaj dobre, če ne odlične, pogoje za učenje. V to strukturo sodijo vzgojna ravnanja, pričakovanja in odzivi, ki bodo uravnavali sobivanje otrok in mladostnikov, vzgojiteljev in drugih vključenih v vzgojno – izobraževalni okvir, da bo to sobivanje prijetno in vsem v zadovoljstvo in korist.

Otroci in mladostniki prihajajo v dom iz različnih socialnih in kulturnih okolij in iz različnih stilov družinske vzgoje. Etični kodeks, ki je nastal na osnovi Ustave RS Slovenije in šolske zakonodaje, na osnovi aktivnega sodelovanja otrok in mladostnikov na sestankih vzgojnih skupin in na osnovi sklepov aktiva vzgojiteljev, določa domske skupne vrednote, norme, pravice in dolžnosti, ki nam bodo vsem: otrokom, mladostnikom, vzgojiteljem, drugim zaposlenim in staršem, omogočale enakost, spoštovanje, dostojanstvo, enake možnosti in pravičnost. V domu bomo skušali zagotoviti vsem deležnikom vzgojnega procesa upoštevanje temeljnih človekovih potreb: svoboda, spoštovanje in zasebnost, vendar pod pogojem, da prav nobeno ravnanje ni in ne bo v škodo nikogar.

Dolžnosti ustanove:

 • varno okolje
 • preventivno ravnanje
 • preprečevanje nesprejemljivega vedenja
 • zgledno ravnanje vseh zaposlenih
 • enakopravnost
 • učna pomoč
 • socialna in čustvena opora
 • nujna zdravstvena pomoč
 • kontinuirano dajanje zdravil, predpisanih s strani uradne medicine

Pravice ustanove:

 • varnost
 • strokovna avtonomija
 • spoštovanje

Dolžnosti otrok in mladostnikov v domu:

 • življenje in delo v skladu s hišnim redom
 • učenje
 • upoštevanje navodil vzgojiteljev
 • upoštevanje navodil drugih strokovnih delavcev
 • varovanje svojega zdravja
 • ne ogrožati drugih
 • s svojim vedenjem ne motijo drugih
 • spoštljivo ravnanje z domskim inventarjem
 • ob odhodu otroka/mladostnika v šolo/domov, mora biti soba urejena, postelja postlana in smeti odnešene
 • govoriti v slovenskem jeziku ali pa v slovenskem znakovnem jeziku
 • pozdravljanje

Pravice otrok in mladostnikov v domu:

 • spoštovanje/dostojanstvo
 • varnost
 • zasebnost
 • kakovostni pogoji bivanja
 • kakovostna prehrana
 • sodelovanje v skupini za spremljanje zadovoljstva s prehrano
 • nujna zdravstvena pomoč
 • kontinuirano jemanje zdravil za kronične bolezni

Dolžnosti staršev:

 • v primeru namernega poškodovanja domskega inventarja poravnati nastalo škodo
 • na povabilo vzgojitelja se udeležijo pogovora – sestanka
 • v primeru, da vzgojitelj presodi, da bi bilo treba otroka oziroma mladostnika, zaradi njegove varnosti in varnosti drugih, odstraniti iz vzgojne situacije, bodo nemudoma prišli po otroka oziroma mladostnika
 • V primeru, da je otrok oziroma mladostnik pod vplivom opojnih substanc, vzgojitelj takoj pokliče starše, ki pridejo svojega otroka takoj iskat in ga odpeljejo domov. To velja tudi za primer, če otrok/mladostnik poseduje predmet, nevaren za zdravje in življenje, in ga ni pripravljen izročiti vzgojitelju

Pravice staršev:

 • obveščenost: enkrat tedensko po e-pošti in ob vsakem dogodku, ki vpliva na kakovost življenja njihovega otroka oziroma mladostnika
 • spoštovanje

 

HIŠNI RED

organizacija dneva

zjutraj:               bujenje, jutranja opravila, zajtrk

dopoldne:          dopoldanska učna ura

13.00 – 14.30:    kosilo. Za dijake v DD Vič je možnost kosila od 11.30 do 16.30

popoldne:          obvezna učna ura

po učni uri:        organizirane dejavnosti, izhodi, obiski

19.00 – 19.30:   večerja. DD Vič: od 18.30 do 20.30

po večerji:         organizirane dejavnosti, individualna učna pomoč, prosti čas

20.30 – 22.00:   priprava na nočni počitek

21.00:               vsi otroci in mladostniki po svojih stanovanjih. Nočni počitek za otroke do 4. razreda

21.30:               nočni počitek za otroke do 9. razreda

22.00:               nočni počitek za mladostnike

do 6.00:            nočni počitek.


Odhodi domov in prihodi v dom:

na dan odhodov domov je dom odprt do 16. ure. Otroci oziroma mladostniki se vpišejo v knjigo odhodov. Dom je za konec tedna zaprt. Dom se odpre v ponedeljek ob 7.00. Ob prihodu se otroci oziroma mladostniki vpišejo v knjigo prihodov.

Obiski:

obiski v domu so dovoljeni od 16.00 do 19.00. Dovoljeni so v dnevnih sobah. Obiski v spalnicah so prepovedani.

Izhodi izven območja zavoda:

brez spremstva vzgojitelja smejo mladostniki izven območja zavoda po dopolnjenem 14. letu starosti. Izhodi so mogoči samo z vzgojiteljevim dovoljenjem. Nujna je točnost pri dogovorjenem povratku v dom. Izhodi so dovoljeni do 21. ure. Izjemoma dlje, z dovoljenjem vzgojitelja.

Organizirane dejavnosti:

vse dejavnosti se organizirajo ob soglasju celotne vzgojne skupine. Te dejavnosti so za vse otroke in mladostnike iz vzgojne skupine obvezne.

Skrb za vredne predmete:

ob prihodu v dom dobi otrok oziroma mladostnik tromestno številčno kodo od kovinske omarice, kamor pospravlja vse vredne predmete. Dom za kraje vrednih stvari, ki niso pospravljene v zaklenjene omarice ne odgovarja.

Skrb za čistočo:

otroci, ob pomoči vzgojiteljev, skrbijo za osebno higieno, urejenost svoje sobe, čistočo svoje garderobe, urejenost skupnih bivalnih prostorov, kopalnice (po uporabi) in stranišča (po uporabi). Za mladostnike se pričakuje, da vse to opravijo samostojno in odlično. Obvezno je dnevno tuširanje. Umivanje zob je obvezno vsak dan: zjutraj in zvečer. V domu je uporaba copat obvezna. Nošenje športnih copat namesto copat je prepovedano.

Odhod v šolo:

otrok oziroma mladostnik zapusti svojo vzgojno skupino 10 minut pred začetkom pouka. V DD Vič 1 uro pred začetkom pouka.

Prehranjevanje:

je dovoljeno le v dnevni sobi in kuhinji. Prehranjevanje po 22. uri je prepovedano. Prinašanje hrane v dom ni dovoljeno. V primeru, da otrok/mladostnik hrano prinese, jo deli z vrstniki v svoji vzgojni skupini.

Dežurstvo:

dežurni otrok oziroma mladostnik prinese zajtrk, kosilo, malico in večerjo za vso vzgojno skupino. Odnese termo posodo po kosilu. Skrbi za urejenost skupnih bivalnih prostorov. Opravlja naloge in zadolžitve po navodilih vzgojitelja.

Prepovedi:

na območju zavoda je strogo prepovedano kajenje, uživanje alkohola in drog. Prepovedana je vožnja drugih oseb v mladostnikovem avtomobilu. V domu so spolni odnosi prepovedani.

Uporaba elektronskih zaslonov (v skladu s Smernicami, ki so jih pripravili slovenski pediatri, 2020):

uporaba teh naprav je dovoljena:

 • otroci do 9. leta 1 ura na dan,
 • otroci do 12. leta 1,5 ure na dan,
 • mladostniki do 15. leta do 2 uri na dan,
 • srednješolci do 3 ure na dan.

Uporaba se vpisuje v tabelo v dnevni sobi. V čas 3 ur ne šteje uporaba teh naprav v času učne ure, v dnevni sobi, če gre za delo za šolo. Učenci OŠ mobilnih telefonov ne nosijo v šolo. Elektronske naprave, z izjemo mobilnih telefonov, otroci in mladostniki pospravijo v kovinske omarice s tromestno številčno kodo ob 21. uri. Mobilne telefone otroci in mladostniki oddajo svojemu vzgojitelju ob 21.45. Telefon prevzamejo 15 minut pred odhodom v šolo. V primeru neupoštevanja pravil, vzgojitelj obvesti starše, ki isti ali naslednji dan pridejo po elektronsko napravo. Otrok oziroma mladostnik ostane brez elektronske naprave teden dni. Ob vsaki naslednji kršitvi se odvzem elektronske naprave podaljša za en teden.

Taka struktura življenja in dela v domu ZGNL omogoča otrokom in mladostnikom varnost in predvidljivost. Odstopanja od teh okvirjev pomenijo kršitev etičnega kodeksa. Temu bodo sledili pogovori z vzgojiteljem in s starši. V primeru, da bo otrok oziroma mladostnik vztrajal pri vedenju, ki bo motilo druge, mu bodo naložene obveznosti in naloge, ki mu bodo pomagale ozavestiti neprimerno vedenje, naloge in navodila v smislu restitucije, prav gotovo odvzem ugodnosti in kakšna manj prijetna, pa zato koristna zadolžitev. V kolikor tudi na ta način ne bomo dosegli sprejemljivega vedenja, bo otrok oziroma mladostnik poslan za en teden domov. V primeru, da se kršitev ponovi, bo šel domov spet in prav tako za en teden.

Če bo vzgojiteljski zbor presodil, da je kljub vsemu potrebno izreči administrativni vzgojni ukrep, bo tako ravnal.

ZELO POMEMBNO:

Ravnanje v kritičnih situacijah: ko vzgojitelj presodi, da gre za nevarno situacijo, o tem obvesti pomočnika ravnatelja in se z njim posvetuje o ukrepih, ki so potrebni. Če pomočnika ne dobi, pokliče ravnateljico. Obvesti starše. Pokliče 112 ali 113, če je potrebno.

Jadranje za jutri

V sredo, 25. 5. 2022, se je začel 2. del letošnjega Jadranja za jutri. Kmalu po deseti uri smo se v marini Veruda zbrali udeleženci sledečih vzgojno izobraževalnih zavodov:

OŠ Jela Janežiča, Škofja Loka,
Zavod za gluhe in naglušne, Ljubljana,
Center IRIS – center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne.
Sledilo je vkrcanje in spoznavanje jadrnice. Kmalu po tem smo odpluli v smeri Brionov. Prvi plov je bil za naju z Veroniko in mlade udeležence posebno doživetje. Naredili smo postanek v zalivu blizu Barbarige.
Okoli šestih smo bili vsi privezani na bojah zaliva Sv. Andrije, največjega otoka v rovinjskem arhipelagu. Z nasipom je povezan z otočkom Maškin, kjer je veliko čudovitih plaž. Miren zaliv je idealen za morske radosti, kar otrokom ni bilo potrebno posebej razlagati. Tam smo imeli čas za kosilo in prvo plavanje.
Zjutraj smo pomahali Rovinju in odpluli v smeri Brionov, kjer smo se privezali okrog enih. Sledil je enourni ogled otoka z električnimi vozili; skozi zoo, mimo dinozavra, tisočletne oljke, do muzeja in sladoleda. Brioni se lahko pohvalijo tudi z eno najstarejših oljk na Mediteranu. Šest metrov visoka oljka naj bi bila stara kar 1.600 let. Po prihodu v marino Veruda smo imeli žar v organizaciji SAPPA.
Naslednje jutro smo po zajtrku najprej narisali zahvalne razglednice. Razglednice so bile poslane vsem sponzorjem, donatorjem in ostalim podpornikom vsakokratnega projekta. Nato so zapisali svoje najbolj skrite želje, ki smo jih zbrali v steklenico želja.
Sledila je mornarska zaprisega s kapitanom Kljuko, ki je mladim udeležencem podelil potrdila o uspešno opravljenem preizkusu znanja v pomorskih in piratskih veščinah.
Ko je bilo to za nami nismo izgubljali časa, jadrnice so druga za drugo odplule iz marine in nadaljevale pot v smeri Rta Kamenjak.
Zasidrali smo se v zalivu Portić, kjer smo nato preživeli večji del dneva. Večino časa so seveda napolnile morske radosti; plavanje, supanje in vožnja s čolni.
Ob petih pa smo bili že na poti v matično marino, kamor smo se vrnili ob pol sedmih. Med povratkom smo v bližini svetilnika Porer v morje vrgli steklenico želja, v upanju, da se nam vse zapisane želje izpolnijo. Zvečer smo imeli palačinka party v organizaciji SAPPE, ki jo je dodatno popestril Aljaž na harmoniki. Zvečer so me fantje presenetili za rojstni dan. Pripravili so balone, svečke in nekaj za posladkat. Baloni so me spremljali cel naslednji dan. HVALA VAM DRAGI MOJI.

28. 5. 2022 zjutraj smo pospravili jadrnice in se peljali proti centru Pule, kjer smo si pogledali mesto in puljski amfiteater.

Petra Cotman

AKTUALNO V SREDNJI ŠOLI

Noč čarovnic

Pred jesenskimi počitnicami smo se pospešeno pripravljali na noč čarovnic: ustvarjali smo na to temo, da smo si dogodku ustrezno pripravili ambient, si poslikali obraze, ogledali strašen film ... Več zajetih podrobnostih, vezanih na ta čas, pa v spodnjih fotografijah.

Escape room

Po prvem mesecu bivanja v domu smo že pobegnili. Šli smo naravnost v t.i. escape room, od koder smo tudi uspešno pobegnili nazaj na Vič. Vsak je prispeval svoj delček sivih celic k razrešitvi ugank, ki so nas pripeljale do končne rešitve, še posebno bistra in hitra pa so bila pri tem dekleta. Bravo vsem!  

Svetovno prvenstvo v odbojki

V ponedeljek, 5. 9. 2022, smo si dijaki z vzgojiteljicama ogledali moško odbojkarsko tekmo svetovnega prvenstva v Stožicah. Igrali sta ekipi Ukrajine in Nizozemske. Pred začetkom tekme, smo v navijaški coni sodelovali v številnih nagradnih igrah in osvojili praktične nagrade. Preizkusili smo se v podajanju žoge, metanju žoge v koš in serviranju odbojkarske žoge skozi točno določene luknje. Za nagrado smo dobili samolepilne listke, stekleničko za vodo, posladkali pa smo se tudi z Monte...

Domski piknik

V sredo, 15. 6. 2022, smo imeli na igrišču domski zaključni piknik. Vreme nam je bilo naklonjeno in tako smo uživali ob druženju drug z drugim. Nekateri so igrali nogomet, drugi šah, tretji so kartali, četrti pogovarjali in se smejali ... In kot se za piknik spodobi, smo tudi pekli na žaru. Najedli smo se, si privoščili še sladoled za piko na i in se zadovoljni z iztekom dneva poslovili z željo, da se čimprej spet dobimo vsi skupaj in se imamo lepo. [gallery...

Etični kodeks

junij 2022 ~ Dom v ZGNL je del izobraževalne ustanove, ki ima gotovo zelo pomembno vzgojno nalogo: priprava otrok in mladostnikov na življenje. Otroci in mladostniki so vanj nameščeni na osnovi Odločbe Komisije za usmerjanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami: zato, ker se ne šolajo v kraju bivanja oziroma so strokovnjaki presodili, da je tako za otroka oziroma mladostnika bolje. Dom mora otroku oziroma mladostniku zagotoviti urejene življenjske pogoje in vsaj dobre, če ne odlične,...

Jadranje za jutri

V sredo, 25. 5. 2022, se je začel 2. del letošnjega Jadranja za jutri. Kmalu po deseti uri smo se v marini Veruda zbrali udeleženci sledečih vzgojno izobraževalnih zavodov: OŠ Jela Janežiča, Škofja Loka, Zavod za gluhe in naglušne, Ljubljana, Center IRIS – center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne. Sledilo je vkrcanje in spoznavanje jadrnice. Kmalu po tem smo odpluli v smeri Brionov. Prvi plov je bil za naju z Veroniko in mlade udeležence posebno...

Prednovoletno druženje z voščilom

6., 7. in 8. vzgojna skupina doma Frana Grma vam pošiljamo fotografije našega prednovoletnega srečanja - seveda je potekalo na daljavo! 😊 Prednovoletno srečanje smo končali s skupnim voščilom. Tudi vam želimo: SREČNO NOVO LETO 2021! vzgojiteljice Veronika, Katja in še ena Katja

Archery Wars

Archery Wars je več kot le igra z loki. Poleg zabave ponuja tudi urjenje taktike in komunikacije. Mi smo se imeli super.  

Kontakti

Hišna centrala: +386 15800 500
Sprejemna ambulanta zdravstvene enote: +386 15800 536
Tajništvo: +386 15800 532
Zbornica osnovne šole: +386 15800 552
Zbornica vrtca: +386 31 339 864
Zbornica srednje šole: +386 15800 537
Dom: 00386 1 58 00 514, +386 15800 543
Tajništvo direktorja: 00386 1 58 00 512
Telefaks: 00386 1 56 82 527
Elektronska pošta: info@zgnl.si

Osebna izkaznica

Polno ime: ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA
Kratko ime: ZGN Ljubljana
Naslov: Vojkova cesta 74, 1000 Ljubljana
Matična številka: 5695252000
Davčna številka: SI 57421838
Šifra proračunskega uporabnika: 68993
Številka transakcijskega računa: SI56011006030689950
BIC koda: BSLJSI2X
Banka: Banka Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana
Ustanovitveni akt ZGNL: Sklep Vlade RS št.: 01403-161/2008/5 in Sprememba Sklep Vlade RS št.: 01403-51/2010/4
Energetska izkaznica

Prijava

Dostopnost