+386(0)1 5800 500 info@zgnl.si

mag. Valerija, Janhar Černivec, prof. ped., svetnica, Katarina Lovšin, univ. dipl. ped. in prof. soc., mentorica

OTROCI Z AVTISTIČNO MOTNJO V DOMU ZAVODA ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA

Povzetek strokovnega prispevka:

Za Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana (v nadaljevanju: ZGN Ljubljana) avtistična motnja ni nekaj novega. V tej instituciji srečujemo otroke z avtistično motnjo (v nadaljevanju AM) že desetletja. Res so bili ti otroci maloštevilni in res smo imeli samo nekaj strokovnih delavcev, ki so se strokovno posvetili temu izzivu

Zadnje desetletje prihaja v ZGN Ljubljana vse več otrok z AM. Nekaj zadnjih let ti otroci že predstavljajo četrtino populacije otrok, ki jih v ustanovi obravnavamo. Drugi otroci v ZGN Ljubljana so gluhi in naglušni in otroci z govorno-jezikovnimi motnjami. Otroke z AM obravnavajo naši govorni terapevti, imamo jih v vrtcu, še mnogo več v osnovni šoli, veliko jih je v srednji šoli, posledično jih imamo vsako leto več tudi v domu. Na osnovi opisane situacije lahko razumemo, da teh nekaj, prej omenjenih, strokovnih delavcev ni bilo več dovolj za obvladovanje situacije. Na nove razmere smo se v ZGN Ljubljana odzvali odgovorno in konstruktivno: po znanje smo šli v tujino. Organizirali smo notranja strokovna izobraževanja, ki jim rečemo: Delimo si znanja. Prijavljamo smo se na evropske projekte, ki nam omogočajo daljše obiske tujine, tam hospitiramo v institucijah, ki se ukvarjajo z vzgojo, izobraževanjem in usposabljanjem otrok z AM. Spoznavamo njihove primere dobrih praks. Naši strokovni delavci se udeležujejo strokovnih izobraževanj tudi doma, se povezujejo z organizacijami, društvi, centri, ki delajo na področju AM.

V domu smo prejšnje šolsko leto začeli z novo obliko vzgojne skupine: vzgojna skupina za otroke z AM. K tej odločitvi so botrovale. dolgoletne izkušnje pri vzgojnem delu z otroki s posebnimi potrebami, znanje in težke razmere v življenju in delu v našem domu.

Ključne besede: avtistična motnja, vzgoja, otrok

Celotno besedilo

Dostopnost