V šolskem letu 2022/2023 je v domu 11 vzgojnih skupin, kamor je vključenih 77 otrok in mladostnikov.

Pet vzgojnih skupin biva na lokaciji našega zavoda na Vojkovi, šest skupin pa v dijaškem domu Vič, kjer gostujemo zaradi povečanega števila otrok in mladostnikov, ki so vključeni v naš dom.

Število otrok oz. mladostnikov z avtističnimi motnjami se v domu povečuje. Tako imamo v tem šolskem letu že osem vzgojnih skupin, kjer bivajo otroci in mladostniki z avtističnimi motnjami, od tega pet skupin na lokaciji zavoda, štiri skupine pa v Dijaškem domu Vič. Naši dijaki v DD Vič bivajo v ločenem traktu od dijakov, ki sicer bivajo tam, spoštujejo pa tako domski red DD Vič in našega. Slednji je v obliki etičnega kodeksa zapisan tudi na naši spletni strani in je prvi šolski dan predstavljen mladostnikom in njihovim staršem kot zavezujoč dokument. Na obeh lokacijah so skupine pokrite 24 ur.