+386(0)1 5800 500 info@zgnl.si

Domski red

skrbimo za osebno higieno in urejenost, skrbimo za urejenost bivalnih prostorov: spalnic, kuhinje, dnevnih prostorov in sanitarij, v bivalnih prostorih smo vedno v copatih, ob izhodu pa se preobujemo, kajenje, prinašanje, razširjanje in uživanje alkohola, drog in...

Domska skupnost

V domski skupnosti mladostniki uresničujejo svoje zamisli in razpravljajo o svojih željah in težavah. Zaželeno je, da v domski skupnosti sodelujejo vsi učenci in dijaki. Mentorica domske skupnosti je Teodora Golob.

Dejavnosti

Veliko časa in pozornosti posvetimo pripravam za delo v šoli, domačim nalogam in učenju. Poudarek namenjamo posamezniku in njegovim posebnostim: skupaj z otrokovimi starši gradimo in usmerjamo njegovo pot v svet odraslih na način, ki je najprimernejši za posameznega...

Skupine

V šolskem letu 2019/2019 je v domu 8 vzgojnih skupin. TRI VZGOJNE SKUPINE ZA OTROKE Z AVTISTIČNO MOTNJO V avtistični vzgojni skupini je 7 otrok, s katerimi delata 2 matična vzgojitelja, vsak dan pa je po nekaj ur prisotna tudi spremljevalka za otroke z AM.  Vzgojni...
Stran 1 od 212